CARPET

קניית שטיח לחדר היא הוצאה חד פעמית כאשר מדובר

קראו עוד »
מקום שלישי

לקבל גביע או מדליה מלווה בהרבה התרגשות, ומקנה לאדם

קראו עוד »
יום הקניות

מדינת ישראל נמנית עם מדינות המערב, שהאתוס הקפיטליסטי מהווה

קראו עוד »